Beskatning af firmabil

Der gælder helt specielle regler for beskatningen af en firmabil, og der er skrevet tykke bøger om emnet. I dag findes der flere hjemmesider om emnet, da reglerne på området hyppigt ændres, så her kommer et aktuelt overblik over, hvorledes man i dag beskatter en firmabil. En firmabil er på gule nummerplader, således alle kan se, der er betalt en mindre beskatning af bilen, end hvis den havde været på hvide plader. En firmabil kan igen have papegøjeplader, som er en nummerplade bestående af farverne gul og hvid, idet bilen delvist må anvendes til privatkørsel. Det er også muligt, at lade firmaet lease en bil, hvorefter man eventuelt kan anvende flexleasing, idet man således lovligt kan anvende bilen til privatkørsel i fritiden. Det er også muligt at købe en bil i privat øjemed, hvorefter man stiller den til rådighed for firmaet som en firmabil, hvorved firmaet betaler for hver km til bilejeren. Så der opstår altså mange løsningsmodeller, som alle giver forskellige former for beskatningsgrundlag. Her kommer der et overblik.

Skal man købe eller lease firmabil?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af firmaets likvide beholdning samt firmaets langvarige behov for en firmabil. Det er en relativ stor fordel for firmaer at lease firmabil, da alle omkostningerne dermed er umiddelbart fuldt fradragsberettigede, hvilket er nemmere for firmaet både bogholderimæssigt samt likviditetsmæssigt. Hvis firmaet vælger at købe en firmabil, så kan man nemlig ikke fradrage hele bilens pris i første regnskabsår, så skal den afskrives med en vis procentdel hvert år, hvilket er mere regnskabstungt og likviditetsmæssigt mere belastende for firmaet. Ved at købe en firmabil, så forventer man også at skulle have et uændret kørselsbehov i de kommende år, men hvis man er usikker på de kommende års kørselsbehov, så bør man holde sig til leasing. Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning. Til visse opgaver er der behov for en eksklusiv direktions firmabil, og til andre opgaver er der måske behov for en standard personbil en MPV eller kassevogn, og man bør eventuelt tjekke den landsdækkende bilforhandlerkæde Hyundai, som har et bredt udvalg af gode biler til ethvert behov. Årsagen til Hyundai kunne være et attraktivt valg, er dels de har både nye samt nyere biler med garanti, konkurrencedygtige priser samt en ekstremt billig bilfinansiering på 2,45 % i årlig rente over 3-8 år samt fleksibel størrelse på bilens udbetaling.

Sådan beregnes beskatning af fri bil samt firmabil

Man udregner beskatningsgrundlaget af sin firmabil efter, om bilen er over eller under 36 måneder på tidspunktet for arbejdsgiverens anskaffelse. Hvis bilen er under 36 måneder gammel, så skal man beregne beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af nyvognsprisen. Man skal selv betale skal at den skattepligtige værdi af fri firmabil, som er 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. samt 20 % af restbeløbet, men man skal dog regne med et minimums beskatningsgrundlag på 160.000 kr. Når bilen er mere end 36 måneder gammel, så nedsætter man bilens skattemæssige værdi til 75 % af bilens nyvognspris, men igen anvender man en bundgrænse på 160.000 kr. Derudover kommer der oveni beskatningen et miljøtillæg svarende til den årlige ejerafgift, som den pågældende bil skal betale. Hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift, udgør miljøtillægget den årlige vægtafgift for bilen. Man må fremover regne med, at miljøtillægget er 150 % af ejerafgiften.

 

 

Billede: Carleasingmadesimpletm