Nyt om alkoholrådgivning og alkolåse

I 2014 vedtog Folketinget en ny alkolåsordning, hvor dømte spritbilister selv skal betale for at få denne sikkerhedsanordning i deres bil, hvis de fortsat vil køre bil, når deres frakendelse er af kørekortet er udløbet. Man har besluttet dette, fordi der findes en høj grad af tilbagefald (recidivitet) blandt dømte spritbilister. Prisen vil ligge på omkring 25.000 kr. for denne obligatoriske alkolås, og man forventer også lignende tiltag overfor narkopåvirkede bilister i fremtiden, da påvirkede bilister er yderst farlige i trafikken og forårsager mange dødsfald hvert år. En alkolås er bare et af flere redskaber for at komme spritkørsel til livs, da mere alkoholrådgivning også er en måde at få budskabet ud på.

Sådan virker en alkolås

Efter at være frakendt sit kørekort i 3 år kan en spritbilist søge om nyt kørekort, men betingelsen bliver en obligatorisk alkolås i bilen. Alternativet for spritbilisten bliver yderligere 2 års ventetid med at generhverve kortet. Hvis man har kørt spirituskørsel og fået frakendt sit kørekort med mere end 1,20 promille i førstegangstilfælde og over 0,50 promille i gentagelsestilfælde, så er man omfattet af denne nye alkolåsordning.

Mange kender i forvejen politiets alkoholmålere, der anvendes til at teste alkoholprocenten med, og der er faktisk tale om et lignende apparat, når en alkolås nemlig er forbundet med bilens tænding. Hvis alkolåsen registrerer for meget alkohol i udåndingsluften, så kan bilen simpelthen ikke startes. En alkolås måler i dag alkoholprocenten meget nøjagtigt, så derfor er det en god løsning, der kan minimere antallet af spiritusbilister på vejene. Rent teknisk skelner en alkolås mellem en måling baseret på en brændselscelle eller på en halvleder.

I en brændselscelle omdannes kemisk energi (alkohol) til en elektrisk strøm, og denne strømstyrke er proportional med mængden af alkohol i udåndingsluften, så det er meget nemt at måle promillen af alkohol i blodet. I andre alkolåse måles et opvarmet halvledermateriale, der kan måle udåndingsluftens iltindhold med alkoholdampene og sammenligne dette med almindelig ilts reaktion med udåndingsluft. Mange firmabiler er allerede udstyret med alkolåse, da man derved kan forebygge problemer med påvirkede ansatte, og i Sverige er man også langt på området, idet mange vognmandsfirmaer og busselskaber har installeret dem som standard. Med tiden bliver en alkolås måske standardudstyr i nye biler.

Behandling af alkoholisme

Mange mennesker drikker for meget alkohol, hvilket er skadeligt for helbredet, leveren og levetiden, og i værste fald kan man risikere at miste alt herunder hus, hjem, ægteskab, familie og venner samt job. Derfor bør man tidligt i et alkoholmisbrug søge hjælp og

Alkoholrådgivning. Man kan få gratis alkoholrådgivning hos Brydehuset, der har hjælpecentre rundt omkring i Danmark og er førende på området for behandling af alkoholmisbrug. Man har især positive erfaringer med ambulant behandling af alkoholmisbrug, da folk nemmere opnår positive resultater fra behandlingen, når den gennemføres i eget hjem. Hos Brydehuset har man som målsætning at hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og give dem muligheden for at tage styringen i deres eget liv.